Terms of Service

TMQ Hosting เป็นผู้ให้บริการ Web Hosting ในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Shared Hosting และ VPS Hosting รวมไปถึงบริการการจดโดเมน (Domain Name) และบริการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น บริการ SSL สำหรับเพิ่มความปลอดภัยให้กับเว็บไซต์ เป็นต้น โดยเรามีข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้บริการของเราดังนี้

การสมัครใช้บริการ

 1. ผู้ใช้บริการจะต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวที่ถูกต้อง หากเราพบว่ามีการกรอกข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง กรอกมั่ว หรือทางเราวิเคราะห์ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการแล้วเห็นว่ามีความไม่ถูกต้อง หรือเข้าข่ายข้อมูลเป็นเท็จ ทางเราจะระงับการให้บริการนั้นๆ และผู้ใช้บริการจะต้องส่งเอกสาร "สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน" โดยมีการเซ็นเอกสาร "สำเนาถูกต้อง ชื่อ-สกุล ใช้สำหรับการยืนยันการเปิดใช้บริการกับทาง TMQ Hosting เท่านั้น"
 2. ในกรณีที่จะต้องมีการส่งเอกสารยืนยันตัวตน อันเนื่องมาจากการกรอกข้อมูลส่วนตัวอันเป็นเท็จ ให้ผู้ใช้บริการส่งเอกสารผ่านระบบ Ticket ของเรา ในส่วนของ "Activation" โดยการแนบไฟล์เป็นรูปภาพเท่านั้น
 3. ผู้ใช้บริการที่ใช้บริการ Free Hosting (ฟรีโฮสติ้ง) จะต้องยืนยันเอกสารทุกกรณี
 4. ผู้ใช้บริการจะได้ข้อมูลสำหรับเข้าสู่ระบบ TMQ Hosting โดยชื่อผู้ใช้งาคือ Email และรหัสผ่านคือรหัสที่ได้กรอกตอนลงทะเบียนไว้ ข้อมูลนี้โปรดเก็บรักษาให้เป็นอย่างดี เพราะจะเป็นข้อมูลที่จะใช้ในการติดต่อ แจ้งปัญหา และอื่นๆ กับทาง TMQ Hosting
 5. เมื่อผู้ใช้บริการลืมรหัสผ่านเข้าสู่ระบบ สามารถขอรหัสผ่านใหม่ได้จากหน้า "Request a Password Reset" โดยการกรอก Email ที่ใช้บริการกับทางเรา ระบบจะทำการส่งลิงก์ไปยังอีเมลล์ของท่าน และจะเข้าสู่ขั้นตอนการเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ให้กับผู้ใช้บริการ

การให้บริการ Web Hosting ที่ผิดกฏของเรา

 1. เว็บไซต์ที่มีเนื้อหาผิดต่อกฏหมายและ พรบ.คอมพิวเตอร์
 2. เว็บไซต์การพนันทุกรูปแบบ
 3. เว็บไซต์ที่เผยแพร่สิ่งลามกอนาจารทุปรูปแบบ เช่น รูปโป้, คลิปวีดิโอโป้ เป็นต้น
 4. เว็บไซต์แจกไฟล์ซอฟต์แวร์ละเมิดลิขสิทธิ์
 5. เว็บไซต์ที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์ทางเครืองหมายการค้า รวมถึงการละเมิดลิขสิทธิ์ทางปัญญา
 6. เว็บไซต์ที่มีเนื้อหาที่มีผลกระทบในทางที่ไม่ดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
 7. เว็บไซต์ที่เป็นตัวกลางในการเผยแพร่ไวรัสทุกประเภท อาทิเช่น Spyware, Malware, Trojan เป็นต้น
 8. เว็บไซต์ Phishing ที่มีการหลอกลวงให้กรอกข้อมูลต่างๆ เว็บไซต์ดักรหัสผ่าน เว็บไซต์ลอกเลียนแบบเว็บไซต์อื่นเพื่อดักจับข้อมูลของผู้ใช้งาน
 9. เว็บไซต์ที่เป็นตัวกลางในการเผยแพร่ไฟล์ข้อมูล เช่น เว็บไซต์ฝากรูป, เว็บไซต์ฝากไฟล์ เป็นต้น
 10. เว็บไซต์ P2P, BitTorrent, เว็บบิท
 11. เว็บไซต์สำหรับ Spam Email

หากทาง TMQ Hosting ตรวจพบ หรือเกิดการร้องเรียน หรือเกิดการแจ้งจากผู้เสียหาย หรือช่องทางอื่นๆ ทางเราขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกสัญญาและปิดการให้บริการโดยทันที และจะไม่สามารถขอไฟล์ข้อมูลและขอคืนเงินได้

การชำระค่าบริการ

 1. การชำระค่าบริการของเรา สามารถชำระค่าบริการผ่านช่องทางการโอนเงินผ่านธนาคาร และการชำระผ่าน Paypal ระบบชำระเงินออนไลน์
 2. การชำระเงินผ่านระบบการโอนเงินผ่านธนาคาร จะใช้เวลาอย่างมาก 24 ชั่วโมง ในการตรวจสอบยอดเงินเพื่อทำการอนุมัติสินค้าและบริการที่ผู้ใช้บริการสั่งซื้อกับทางเรา
 3. การชำระค่าบริการผ่านระบบ Paypal จะสามารถใช้บริการสินค้านั้นๆได้ทันที ยกเว้น บริการ VPS Hosting และบริการเสริมอื่นๆ
 4. การชำระค่าบริการผ่านระบบ Paypal สำหรับการจดโดเมน ผู้ใช้บริการจะต้องกรอกข้อมูลในการจดโดเมนให้ครบ มิเช่นนั้น ระบบจะไม่สามารถจดโดเมนให้ได้หลังจากชำระค่าบริการ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น สามารถกรอกรายละเอียดเจ้าของโดเมน และทำการจดโดเมนให้ใหม่ได้อีกครั้ง

การรับประกันการคืนเงิน

 1. Shared Hosting
  1. รับประกันการคืนเงิน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่เปิดใช้บริการ
  2. ใช้ได้กับบริการครั้งแรกเท่านั้น
  3. ใช้ไม่ได้กับการทดลองใช้งาน 7 วัน และสมัครใช้บริการในภายหลัง
 2. VPS Hosting
  1. รับประกันการคืนเงิน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่เปิดใช้บริการ
  2. ใช้ได้กับบริการครั้งแรกเท่านั้น
 3. Domain Name
  1. ไม่สามารถขอคืนเงินได้
 4. Hosting Upgrade & Downgrade
  1. ไม่สามารถขอคืนเงินได้

*** การรับประกันการคืนเงิน ไม่สามารถขอคืนเงินได้ หากเหตุแห่งการคืนเงินไม่เกี่ยวกับทาง TMQ Hosting

การาสำรองข้อมูล

 1. Manually Backup
  1. ผู้ใช้บริการสามารถสำรองข้อมูล (Backup) ด้วยตัวเอง จากระบบที่เราได้จัดเตรียมไว้ให้ได้ตลอดเวลา
  2. ผู้ใช้บริการสามารถดาวน์โหลดข้อมูลที่ได้สำรองไว้ลงสู่คอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งานได้ตอดเวลา
  3. ผู้ใช้งานสามารถทำการกู้คืนข้อมูล (Restore) ได้ด้วยตัวเอง จากระบบที่เราได้เตรียมไว้ให้ตลอดเวลา
 2. System Backup
  1. ระบบจะทำการสำรองข้อมูลโดยอัตโนมัติในช่วงเวลา 00.00 น. - 06.00 น.
  2. ระบบจะทำการสำรองข้อมูลไฟล์เว็บไซต์ อาทิตย์ละ 1 ครั้ง (สำรองข้อมูล 1 ชุด)
 3. System Restore
  1. ผู้ใช้บริการจะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร ลงวันที่ของข้อมูลที่ต้องการ เพื่อขอแจ้ง Restore ข้อมูลเว็บไซต์
  2. ข้อมูลที่ทำการ Restore ไปแล้ว ไม่สามารถย้อนคืนเป็นข้อมูลก่อนทำการ Restore ได้

การย้ายข้อมูล

 1. Web Hosting
  1. ทางเรามีบริการย้าย Hosting มายังเราเฉพาะ DirectAdmin Control Panel เท่านั้น และไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการย้ายข้อมูล
  2. ทางเรามีบริการย้ายข้อมูล Hosting ที่เป็น DirectAdmin หลังจากเปิดใช้บริการกับทางเรา 1 ครั้งเท่านั้น
  3. การย้ายข้อมูลจาก DirectAdmin ไม่สามารถรวม User Account หลายๆ User เข้าด้วยกันได้ ต้องเลือกเพียง 1 User เท่านั้น
 2. Domain Name
  1. การย้าย Domain จะต้องใช้ EPP Code เพื่อใช้ในการโอนย้าย (สามารถติดต่อขอได้จากผู้ให้บริการเดิม)
  2. Domain ที่สามารถทำการย้ายได้ จะต้องเหลือเวลาหมดอายุมากกว่า 15 วันขึ้นไป
  3. การย้าย Domain จะได้อายุโดเมนเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 1 ปี (เป็นเหมือนกับการต่ออายุโดเมน)

การจำกัด Inodes

 1. การใช้บริการ VPS จะไม่มีการจำกัด Inodes
 2. การใช้แชร์โฮสติ้ง จะมีการจำกัด Inodes ทุกๆ Package เริ่มตั้งแต่ Package แรกที่ 50,000 ไฟล์ และเพิ่มขึ้นทุกๆ 50,000 ไฟล์ ใน Package ที่สูงขึ้น

การติดตั้ง Script

 1. ผู้ใช้บริการสามารถเลือก Script ที่ต้องการติดตั้งได้ด้วยตัวเอง ผ่านเมนู "Softaculous Auto Installer" โดยมีให้เลือกมากกว่า 300+ Script
 2. ระบบ Softaculous มีการอัพเดต Script ให้เป็นเวอร์ชั่นใหม่ๆอยู่อย่างสม่ำเสมอ
 3. ผู้ใช้บริการสามารถดูตัวอย่าง Script ก่อนทำการติดตั้งได้
 4. ผู้ใช้บริการสามารถดูรายละเอียดความสามารถของ Script ที่จะติดตั้งได้
 5. ผู้ใช้บริการสามารถดู Review ของ Script ที่จะติดตั้งได้

การเลือก PHP Version และ PHP Extension

 1. ผู้ใช้บริการสามารถเลือก PHP Version ได้ด้วยตัวเองที่เมนู "Select PHP version" โดยมีให้เลือกถึง PHP เวอร์ชั่นล่าสุด
 2. ผู้ใช้งานสามารถเลือก "Extension" ของ PHP Version ที่ท่านเลือกได้ด้วยตัวเอง
 3. ผู้ใช้งานสามารถตั้งค่า PHP บางส่วนได้ด้วยตัวเอง เช่น display_errors, memory_limit, post_max_size, upload_max_filesize ได้ด้วยตัวเอง

Powered by WHMCompleteSolution